Prevence

Primární vymáhání pohledávek

„Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze" Detlev von Liliencron


Jedná se o službu, chcete-li „dohled nad platební kázní“ klientů, kteří platí nepravidelně, nebo jsou trvale po splatnosti. Tuto službu využíváte většinou ještě před ukončením smlouvy s klientem, nebo kde hrozí zesplatnění úvěru. Jedná se o prevenci vedoucí k urychlení cash flow, zlepšení platební morálky, snížení rizika zestárnutí pohledávky a předcházení negativním důsledkům pro věřitele i dlužníka. Rychleji se také dozvíte o aktuálním stavu klienta (ztráta zaměstnání, předluženost, insolvence atd).

Proč jsme úspěšní

Soustředíme se na včasný a častý kontakt s klientem (dlužníkem), který je dle našich zkušeností efektivnější, než interní upomínání od věřitele. Telefonické a korespondenční upomínání vhodně doplňujeme osobními návštěvami klientů našimi zaměstnanci. Zjištěné informace poslouží pro vaše další interní postupy. Zajišťujeme tak nejvyšší úspěšnost při navrácení vašich peněz i zlepšení platební morálky v dlouhodobé perspektivě.

Veškeré vymožené částky jsou hrazeny výhradně na účet věřitele. Naše odměna je splatná až z vymožených peněz. Nežádáme žádné poplatky ani zálohy předem.
Společnosti C.U.C. od dlužníků neinkasují pro sebe žádné platby nad rámec jejich povinností, tzn. 100% vymožených peněz jde vám věřitelům.

Kontaktujte nás rádi vám podáme více informací.