"Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze" Detlev von Liliencron

O nás

Společnost C.U.C. CZ zapsána dne 31. 5. 1995 u KOS Brno, oddíl C/19598.

o nás

Jsme česká inkasní agentura s vlastními zaměstnanci a od doby svého vzniku se zabýváme
vymáháním pohledávek a činnostmi, které vzniku pohledávek předchází.

Pohledávky vymáháme na celém území ČR.

Pomáháme nevidomým dětem - C.U.C. CZ již řadu let finančně pomáhá nevidomým dětem při nákupu potřebných pomůcek.