"Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze" Detlev von Liliencron