"Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze" Detlev von Liliencron

Vymáhání pohledávek

Naše společnost zajišťuje primární i sekundární vymáhání pohledávek.

Primární vymáhání pohledávek:
Vymáhání pohledávek, jejíchž splatnost vypršela před 1 až 3 měsíci

Sekundární vymáhání pohledávek:
Vymáhání pohledávek, jejichž doba splatnosti pohledávky překročila 3 měsíce

Jak to funguje?

S dlužníkem jsme v intenzivním styku. Obracíme se na něj telefonicky, písemně a především osobně. Tak zajišťujeme co možná nejvyšší úspěšnost při navrácení Vašich peněz.

Soustředíme se na tlak na dlužníka, který je mnohem efektivnější, než upomínky přímo od věřitele.

Osobní návštěvy dlužníků tzv. Field Collection, doplňované korespondenčním a telefonickým upomínáním vede k urychlení návratnosti pohledávek i zlepšení platební morálky v dlouhodobé perspektivě, ale také shromážděné informace poslouží při dalších krocích, zejména při podávání žaloby nebo prodeji pohledávek. Tak výrazně usnadníme práci Vašemu právnímu oddělení.

Další konkrétní kroky, které podnikáme vedle úsilí o uznání starších závazků a jejich návratnost vedou k pročištění portfolia pohledávek.

V krátké době získáte ucelené informace o klientech, zvýšíte šanci, že se jejich platební morálka zlepší. Výrazně snížíte riziko, že pohledávka zestárne. Napomůžeme urychlení toku peněz ve Vaší firmě.

Naše inkasní agentura nežádá žádné zálohy předem a naše odměna je splatná až z vymožených peněz.

Dlouholetá zkušenost, solidnost, neústupnost ve styku s dlužníky a přitom naprostá korektnost, akcent na mravní stránku věci a především úspěšnost - právě tyto vlastnosti nám vynesly vynikající reference.

Zaujala vás naše nabídka?
Kontaktujte nás pro více nezávazných informací.